DANE FIRMY

Pracownia Krawiecka 

ul. Małej Brzozy 4 lokal 7, domofon 407#

03-289 Warszawa

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Dane spółki:

 

KAGI SP. ZO.O.

ul. Małej Brzozy 4 lokal 7

03-289 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 704346

NIP 524-28-43-992, Regon 368773501, kapitał zakładowy 5.000,00 zł

Nr rachunku bankowego PKO BP: 31 1020 1042 0000 8302 0377 8610